Program działań profilaktycznych pn. "Policjant czy wnuczek? – Seniorze, nie daj się oszukać!"

Program działań profilaktycznych pn. "Policjant czy wnuczek? – Seniorze, nie daj się oszukać!"

Jak nie zostać oszukanym przez "wnuczka"?

 • Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące, sprawdź, czy jest to prawdziwy krewny, oddzwoń do niego lub skontaktuj się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi.
 • Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, nie podawaj swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.
 • Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy też gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do Ciebie  skierowany, jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z Twoim sąsiadem mieszkającym obok.
 • Jeśli musisz kogoś wpuścić do domu, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu, najlepiej , aby towarzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny.
 • Nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, transakcje zawieraj w siedzibie firmy lub za pośrednictwem poczty, jeżeli to możliwe przed podpisaniem skontaktuj się z kimś z rodziny, jeżeli słabo widzisz, poproś o przeczytanie treści dokumentu.
 • Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania podejrzanej osoby.
 • Pamiętaj, jeśli coś Cię niepokoi, powiadom o swoich podejrzeniach Policję, telefonicznie pod numerem 997 lub 112 lub osobiście – w najbliższej jednostce Policji.

 

PAMIĘTAJ NIE KAŻDY GŁOS W SŁUCHAWCE TO GŁOS TWOJEGO WNUKA / TWOJEJ WNUCZKI / POLICJANTA.
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

 

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PN. "POLICJANT CZY WNUCZEK? - SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!"

W związku odnotowanymi przypadkami oszustw i wyłudzeń na szkodę osób starszych i samotnych, na terenie woj. lubuskiego Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przygotował Program działań profilaktycznych skierowany do seniorów województwa lubuskiego pn. "Policjant czy wnuczek? – Seniorze, nie daj się oszukać!".

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych – mieszkańców woj. lubuskiego oraz ograniczenie liczby przestępstw na szkodę osób starszych w woj. lubuskim. Celami pośrednimi: ochrona osób starszych przed oszustwami i wyłudzeniami, wzrost świadomości osób starszych na temat zasad bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw w kontaktach z nieznajomą osobą, a także wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nietypowych, w tym reagowanie oraz powiadamianie o zagrożeniu.

Program adresowany jest do osób starszych i samotnych, mieszkańców województwa lubuskiego.

 

W ramach programu zrealizowano przedsięwzięcia t.j.:

 • opracowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych (ulotka, prezentacja multimedialna, spot filmowy);
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych pn. "Dni otwarte dla seniorów" – 10 maja 2016 r. w KWP w Gorzowie Wlkp. i 16 maja 2016 r. w KMP w Zielonej Górze, program spotkań przewiduje prezentacje policjantów Wydz. Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. na temat metod oszustw osób starszych i samotnych oraz sposobów ich zapobiegania, Laboratorium Kryminalistycznego na temat tworzenia portretu pamięciowego, Wydz. Ruchu Drogowego na temat bezpieczeństwa seniora w ruchu drogowym – prezentacja symulatora zderzeń oraz funkcjonariusza SAT i prezentację sprzętu policyjnego;

  Gorzów Wlkp. – 10 maja 2016 r.

  Zielona Góra - 16 maja 2016 r.

 • promocja działań profilaktycznych "Policjant czy wnuczek? – Seniorze, nie daj się oszukać!" w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych KWP/KPP/KMP woj. lubuskiego;
 • przygotowanie "Apelu do mieszkańców woj. lubuskiego" dotyczącego zagrożeń ze strony oszustów i sposobów ich uniknięcia oraz rozpropagowanie apelu w kościołach woj. lubuskiego.

Do końca roku zaplanowano przedsięwzięcia t.j.:

 • przeprowadzenie spotkań informacyjno – edukacyjnych z seniorami z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora itp. przez specjalistów ds. profilaktyki społecznej i dzielnicowych komend miejskich/powiatowych Policji woj. lubuskiego z wykorzystaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych przygotowanych w ramach programu;
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników banków i Poczty Polskiej na terenie woj. lubuskiego na temat zasad postępowania w przypadku podejrzenie, że osoba może być ofiarą oszusta.

Program realizowany jest od kwietnia do grudnia 2016 r.

Załączniki do strony