Wioska Policyjna 2017 na 23 Przystanku Woodstock

WIOSKA POLICYJNA 2017 NA 23 PRZYSTANKU WOODSTOCK

„Wioska Policyjna 2017” realizowana jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przy współudziale Policji niemieckiej z Brandenburgii, Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. i Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

Działania Profilaktyczne pn. „Wioska Policyjna 2017” to przedsięwzięcie realizowane w trakcie XXIII Przystanku Woodstock pod hasłem „Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWO”. W ramach Działań przygotowany zostanie „Sektor INFORMACYJNY” oraz Sektor „Profilaktyka i TY”.

 

W „Sektorze INFORMACYJNYM” udzielana będzie informacja na temat zjawisk patologicznych
tj. handel ludźmi, przemoc i cyberprzemoc oraz alkoholizm, narkomania, demoralizacja nieletnich, ochrona mienia. Na potrzeby Działań uruchomiony zostanie punkt promocyjny niemieckiej Policji Landu Brandenburgi i stoisko Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Na prośbę woodstockowiczów będą prowadzone badania trzeźwości.

 

W „Wiosce Policyjnej” przeprowadzone zostaną również konkurs: na hasło dot. przeciwdziałania przemocy oraz konkurs na plakat dot. przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i konkurs graffiti
dot. bezpieczeństwa na Woodstocku pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Ponadto woodstockowicze wypowiedzą się anonimowo w ankiecie na temat bezpieczeństwa
na Przystanku Woodstock, uzależnieniach i oferty „Wioski Policyjnej 2017”.    

 

W Drugim Sektorze „Profilaktyka i TY” ekspert Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Ofiar Przemocy przeprowadzi dla uczestników Festiwalu warsztaty z kontroli złości
i efektywnej komunikacji dla młodych osób eksperymentujących z alkoholem pn. „TRZEŹWE EMOCJE = TRZEZWA KOMUNIKACJA” (DZIAŁANIE FINANSOWANE PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE – współorganizacja FUNDACJA CONTRA CRIMEN). Ponadto Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
w Gorzowie zrealizuje Projekt „Żywa Biblioteka” – działanie w którym woodstockowicze będą mogli „wypożyczyć” do rozmowy przedstawicieli różnych grup społecznych/mniejszości
(tj. homoseksualistę/kę, rodzica homoseksualisty, księdza, osoby niepełnosprawne itp.).      

 

Opracował: Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp.

Załączniki do strony

PROGRAM WIOSKI POLICYJNEJ 2017 130.13 KB