Poszukiwani - KPP Słubice

Poszukiwani


 

Poszukiwani

Osoby poszukiwane!!! To najczęściej niebezpieczni przestępcy, zbiegowie z zakładów karnych lub podejrzani o popełnienie niebezpiecznego przestępstwa.

Wzywa się każdego kto zna miejsce pobytu osób poszukiwanych do zawiadomienia Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, tel. 095 759 28 11, 095 759 28 12 lub najbliższą jednostkę policji tel. 997.

ZAPEWNIAMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ OSOBOM KTÓRE PRZEKAŻĄ NAM INFORMACJĘ NA TEMAT OSÓB POSZUKIWANYCH.