Skargi, wnioski i petycje - Skargi i wnioski - KPP Słubice

Skargi i wnioski

Skargi, wnioski i petycje

Data publikacji 22.10.2014

WAŻNY KOMUNIKAT: INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Na podstawie § 22  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach zawieszone zostają przyjęcia interesantów  w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach można nadal składać skargi i wnioski:

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 23 200
  2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.kpp_slubice@go.policja.gov.pl
  3. Pocztą tradycyjną na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

        ul. Kazimierza Wielkiego 1

       69-100 Słubice

       telefon 47 79 23 200

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków została jednoznacznie uregulowana w następujących przepisach prawnych :

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
  • Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII skargi i wnioski)
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Podmioty uprawnione do składania skarg

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (art. 221 § 3 k.p.a.) każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą. Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i nie dysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

... więcej>> / BIP KWP Gorzów Wlkp./

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich :

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00
telefon: (+ 48 22) 55 17 760, (+ 48 22) 55 17 811
Centrala : 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
telefon (+ 48) 58 764 73 06
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
telefon (+ 48) 58 764 73 06
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

strona główna RPO

formularz elektroniczny

Komendant Powiatowy Policji w Słubicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 12.30-16.30

Komendant Komisariatu Policji w Rzepinie przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach 12.00-15.00