Struktura - KPP Słubice

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny

47 79 23 250

Wydział Prewencji 47 79 23 220
Wydział Ruchu Drogowego 47 79 23 245

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

47 79 23 230

Zespół Kadr i Szkolenia

47 79 23 270

 

47 79 23 271

Zespół Finansów i zaopatrzenia

47 79 23 275
 

47 79 23 274

Zespół Łączności i Informatyki

47 79 23 299

 

47 79 23 296

Zespół Prezydialny

47 79 23 200

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

47 79 23 277